top of page

Vilkår og betingelser

Legendary Adventure tilbyr skiturer, klatring og friluftsopplevelser i Nord-Norge.
Disse vilkårene og betingelsene gjelder når du bestiller en tur eller aktivitet med Legendary Adventure.
Ved å få tilgang til, bla gjennom, bruke og/eller bestille en tur eller aktivitet hos oss, erkjenner du å ha lest, forstått og akseptert disse vilkårene og betingelsene.

Din kontraktspartner er Legendary Adventure AS. Kontrakten anses som bindende når du ber Legendary Adventure bekrefte bestillingen din. Legendary Adventure AS er da ansvarlig for å levere produktene du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen.

1. Bestilling

Bestillinger kan gjøres via nettsiden vår, via e-post, telefon eller via en tredjepart der produktene våre kan bestilles (f.eks. hotellresepsjonen,
reisebyråer eller et tredjepartsnettsted osv.).

Ved å foreta en bestilling bekrefter du at du har fullmakt til å akseptere økonomisk ansvar på vegne av deg selv og eventuelle reisefølge, det vil si at du aksepterer ansvar for å betale det avtalte beløpet til Legendary Adventure for alle medlemmer av gruppen du bestiller for.

Ved bestilling på vegne av flere deltakere er du selv ansvarlig for å kommunisere vilkårene til de andre deltakerne.
Du må være minst 18 år for å bestille.

 

2. Betalingsbetingelser
Dagsturer
Ved bestilling av dagstur eller aktivitet vil hele beløpet bli belastet ved bestilling.

For nettbestillinger betaler du hele beløpet ved bestilling.


Flerdagers turer/pakker
Ved bestilling av en flerdagers tur eller pakketur vil du motta en faktura på 10% depositum av totalbeløpet på bestillingen din.
Du bekrefter bestillingen din ved å betale depositumet.
Resterende beløp sendes på egen faktura og betales senest 60 dager før ankomstdato.

Hvis det avtalte beløpet ikke er betalt innen forfallsdatoen, forbeholder Legendary Adventure seg retten til å kansellere bestillingen din,
beholde ethvert innbetalt depositum og kreve et avbestillingsgebyr i henhold til vilkårene for kansellering fastsatt i punkt 3 nedenfor.

3. Vilkår for kansellering
Eventuelle avbestillinger/endringer må skje skriftlig. Dato og klokkeslett for kansellering er datoen og klokkeslettet du sender e-posten din til oss.
Avbestilling fra kundens side – Dagsturer

 • Avbestilling 2 eller flere dager før før turen starter: Du vil motta 100 % refusjon.

 • Avbestilling mindre enn 2 dager (48 timer) før avreise: Du vil bli belastet 100 % av beløpet og får ingen refusjon.


Avbestilling av kunden – Flerdagers turer/pakker

 • Avbestilling 60 eller flere dager før før turen starter: Du får 90 % refusjon.

 • Avbestilling 30 dager til 59 dager før: Du vil motta 70 % refusjon.

 • Avbestilling 15 dager til 29 dager før: Du vil motta 50 % refusjon.

 • Avbestilling mindre enn 14 dager før: Du blir belastet 100 % av beløpet og får ingen refusjon.

Uteblivelse
Ingen refusjon gis dersom du ikke kommer til avtalt tid og sted. Dette gjelder også dersom du kommer for sent uten å gi oss beskjed og får aksept for forsinkelsen. Hele beløpet (100%) gjelder for alle "no-shows".

 

Reduksjon i antall deltakere
Dersom du har bestilt en aktivitet/tur på vegne av dine reisefølge hvor prisen er basert på størrelsen på gruppen, vennligst kontakt oss umiddelbart dersom du trenger å redusere antall deltakere. Vi vil vurdere om det er grunnlag for å øke prisen for aktiviteten/turen du skal delta på og eventuelt gi et nytt tilbud.

 

Avbestilling og endringer gjort av oss
Vi forbeholder oss retten til å kansellere og gjøre endringer i våre turer og aktiviteter på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll. Dersom slik avbestilling eller endring blir nødvendig, er vi forpliktet til å varsle deg så snart som mulig.

I slike tilfeller vil vi gjøre vårt beste for å tilby en alternativ tur/aktivitet i samme periode og så lik den opprinnelige turen/aktiviteten som mulig. I slike tilfeller vil du bli belastet for turen/aktiviteten som tilbys. Dersom vi ikke kan tilby en alternativ tur/aktivitet, vil du få tilbakebetalt beløpet.
 

Eksempler på omstendigheter for slike kanselleringer eller endringer kan omfatte:

 • Ikke nok deltakere
  De fleste av turene våre krever et minimum antall deltakere. Hvis dette minimum ikke er oppfylt, forbeholder vi oss retten til å kansellere turen. Du vil da ha muligheten til å bli ombooket på en alternativ dato eller få full refusjon av innbetalt beløp.

   

 • Ugunstige vær og forhold
  Vi forbeholder oss retten til å endre enhver reise med din sikkerhet i tankene. Vær oppmerksom på at i Nord-Norge kan været (og dermed forholdene) endre seg raskt.
  Hvis dette skjer, vil vi gjøre vårt ytterste for å tilby et lignende alternativ.

   

 • Sykdom, skade etc. til guide/turleder
  Dersom en guide eller turledere er syke/skadde, vil vi gjøre vårt beste for å finne en passende erstatter med tilsvarende kompetanse. Dersom vi ikke klarer å gjennomføre den turen/aktiviteten som planlagt på grunn av sykdom/skade til guide/turleder, vil du få refundert innbetalt beløp.

 

 • Force majeure
  Oss
  Omstendigheter som vi (eller våre partnere) ikke har kontroll over, for eksempel værforhold, sammenbrudd, arbeidskonflikter og tilsvarende (Force Majeure) kan resultere i kansellering eller større endringer. Ved Force Majeure vil vi kontakte deg så snart som mulig med tilbud om alternativ reise, eller i de mer alvorlige tilfellene kan vi måtte avlyse reisen/aktiviteten din. De fleste avbestillingsforsikringer dekker Force Majeure. Hvis reisen din blir kansellert på grunn av force majeure, vennligst kontakt forsikringsselskapet ditt for å spørre dem om de vil kompensere deg.

  Du
  Hvis du har en Force Majeure-seksjon i forsikringen din, vil du generelt være dekket for plutselige og uforutsette hendelser av krig, invasjon, militær opprør, opprør, klimatiske forhold og en naturhandling.

   

4. Din forpliktelse
Du er forpliktet til å sette deg inn i salgsbetingelsene for hver aktivitet og å formidle denne informasjonen til andre deltakere du har booket på vegne av.

Plikt til å informere deg om ditt helse- og kondisjonsnivå
Du plikter å sørge for at helse- og kondisjonsnivået ditt er tilpasset den aktiviteten du har bestilt. Hver deltaker skal informere oss/guiden/turlederen om medisinske tilstander, sykdommer eller lidelser som kan ha relevans for deres eller andres sikkerhet under turen/aktiviteten.

 

Plikt til å følge anvisninger gitt av guide/turleder
Guide/turleder er ansvarlig for den generelle sikkerheten til gruppen under turen/aktiviteten. For å sikre at dette er mulig, er hver deltaker forpliktet til å følge instruksjoner gitt av oss og/eller guiden/turlederen.

 

5. Aksept av risiko

Alle utendørsaktiviteter, slik som de vi tilbyr, har en iboende risiko. Vi legger stor vekt på å minimere risikoen for ulykker og skader ved å bruke guider med høyest mulig relevante kvalifikasjoner og gjennom riktig planlegging av våre turer/aktiviteter. Alle veiledere skal alltid følge selskapets sikkerhetsinstrukser.


Ved å delta på våre turer/aktiviteter, erkjenner du en viss grad av personlig risiko. Ved å bestille turen/aktiviteten aksepterer du imidlertid denne risikoen.

Vi påtar oss ikke noe økonomisk ansvar for skade forårsaket av deltakerne, deres handlinger eller av forhold utenfor vår kontroll (force majeure) med mindre ulykken skyldes grov uaktsomhet fra oss/guiden.


6. Forsikring

Personlig reiseforsikring er ikke inkludert i prisen på våre turer/aktiviteter.


Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Vær oppmerksom på at avbestillingsdekning eller individuell reiseforsikring ikke er inkludert i våre priser. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du som deltaker tegner den nødvendige personlige reiseulykkesforsikringen og sjekker at denne dekker din valgte tur/aktivitet.

Dessuten anbefaler vi at du sjekker om reiseforsikringen din inkluderer avbestillingsbeskyttelse som dekker utgiftene dine, om noe går galt, eller om du er forhindret av force majeure og du ikke kan delta på turen/aktiviteten som planlagt.


Tap av utstyr
Du er ansvarlig for selvskadesløs tap av eller skade på utstyr lånt fra Legendary Adventure.


Ansvarsforsikring
Vi har en ansvarsforsikring som dekker erstatningskrav mot oss ved en eventuell ulykke.


7. Klager
Hvis du mener du har grunnlag for å klage på turen/aktiviteten, må du informere oss, guiden eller turoperatøren umiddelbart slik at vi kan forsøke å løse problemet. Vi vil gjøre vårt beste for å løse problemet. Men hvis problemet ikke kan løses på stedet, kan du sende inn en skriftlig klage. Eventuell skriftlig klage må sendes oss senest 14 dager etter at turen/aktiviteten ble avsluttet med mindre det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å forlenge denne fristen.

8. Media
Legendary Adventure kan bruke bilde- og videomateriale fra våre turer hvor du dukker opp for bruk på vår nettside, sosiale medier og bruk i våre markedsføringsstrategier.
Dersom du ikke ønsker bilder der du ser ut til å bli brukt av oss, må vi varsles skriftlig.
Hvis vi har lagt ut et bilde- og videomateriale der du dukker opp og du ønsker dem fjernet; Gi oss beskjed, så fjerner vi det så snart som mulig.

9. Trykkfeil
Legendary Adventure AS tar forbehold mot eventuelle trykkfeil i våre prislister og brosjyrer, samt informasjon publisert på vår nettside.

10. Jurisdiksjon og lovvalg

Eventuelle tvister som oppstår mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag vil avgjøres etter norsk lov. Hvis slike tvister ikke kan løses i minnelighet, vil rettsdistriktet for selskapets eiendom være det juridiske verneting. Du godtar herved Nord-Troms tingrett som verneting.
 

bottom of page
BOOK NOW BOOK NOW