top of page

Skituring, klatring, lyngenalpene, senja

Personvern

Personvernerklæring

Vi er forpliktet til å beskytte og respektere personvern i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data, og om opphevelse av direktiv 95/46 / EF (General Data Protection Regulation).

Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personlig informasjon, hvordan vi bruker den, omstendighetene der vi kan videreformidle den til andre, og hvordan vi ivaretar sikkerheten til informasjonen.

Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger:

Legendary Adventure AS
Strandvegen 110 A
9006 Tromsø
Orgnr: 821 196 582
Tlf: +47 951915 13
E-post: info@legendaryadventure.no

For spørsmål du måtte ha om behandlingen av din personlige informasjon, kan du kontakte oss på telefon eller e-post.


1. Hvorfor samler vi inn personlig informasjon og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker din personlige informasjon til forskjellige formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger for de formålene som er angitt her:
 

 • Svar på henvendelser som kommer til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og personlig informasjon som kan komme fra henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
   

 • Når du bruker nettstedet vårt. Når du bruker nettstedet vårt, sendes IP-adressen din til nettstedet. Dette må gjøres for at du skal kunne laste ned innhold fra nettstedet. IP-adressen er den eneste personlige informasjonen som kreves når du bruker nettstedet.
   

 • For å få informasjon om bruken av nettstedet vårt bruker vi informasjonskapsler.
  Informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere. Cookies hjelper oss med å få en oversikt over dine besøk på nettstedet, slik at vi kontinuerlig kan optimalisere og dirigere innholdet på nettstedet mot dine behov og interesser. Informasjonskapsler brukes hovedsakelig som en del av tjenesten vår for å sikre at innholdet som vises er så relevant som mulig for deg.

   

 • Analyseverktøyet Google Analytics sporer og rapporterer om trafikken på nettstedet til Legendary Adventure. Ved å se på brukernes mønstre for besøkende, kan vi lære hvordan brukere forholder seg til innholdet vårt. Du kan reservere deg mot bruk av informasjonskapsler fra Google Analytics. Les mer om personvern for Google Analytics her.

 

 • Facebook Pixel er et analytisk verktøy som hjelper Legendary Adventure med å optimalisere reklamekampanjer på Facebook slik at du som bruker vil motta relevant informasjon. Les mer om Facebooks personvern her.


2. Lagring og sletting av personopplysninger

Personlig informasjon som vi har mottatt fra deg eller på andre måter vil bare bli lagret så lenge vi trenger å lagre informasjonen. Informasjonen blir deretter sikkert slettet.

Lagring av personlig informasjon knyttet til ordrehistorikk lagres for å oppfylle våre forpliktelser om å ha regnskapsdokumentasjon (normalt 5 år) og for å sikre dine rettigheter for garanti og klage på produkter du har kjøpt fra oss.

Så lenge du har et løpende kundeforhold med oss, vil vi beholde kontaktinformasjonen din. Hvis du ikke lenger vil være kunde hos Legendary Adventure, kan du be oss om å slette kontoen din og informasjonen din ved å kontakte oss her.


3. Utlevering av personlig informasjon

Legendary Adventure selger, utveksler eller videreformidler ikke personlig informasjon til tredjeparter uten ditt samtykke med mindre det er nødvendig for oss å behandle bestillingen din og sende varene til deg (legitim interesse). Av de som mottar personlig informasjon fra oss for å betjene dine bestillinger, Posten, PostNord eller andre transportselskaper vi kan bruke. Bare mottakerens navn, adresse (muligens leveringssted hvis dette avviker fra adressen), e-postadresse og telefonnummer er oppgitt i denne forbindelsen. PostNord og Bring fungerer uavhengig som behandlingsansvarlig og behandler dine personopplysninger på en korrekt måte i forhold til personvernregelverket.

Oversikt over servicepartnere som behandler personopplysninger for å behandle bestillinger fra deg som kunde:

 • Wix: Cloud-basert app- og lagringstjeneste der nettstedet vårt drives. Les personvernerklæringen til Wix her.

 • Paypal: Betalingstjeneste der vi samler inn betalingen og genererer fakturaen vi sender til våre kunder. Les Paypals personvernerklæring her.

 • Stripe: Vår online betalingstjeneste. Les Stripes personvernerklæring her.


4. Klager

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i samsvar med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

5. Endringer

Skulle det være en endring i tjenestene våre eller endringer i regelverket for behandling av personopplysninger, kan det føre til en endring i informasjonen du har gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid være lett tilgjengelig på nettstedet vårt. Brukere av dette nettstedet bør derfor sjekke personvernerklæringen regelmessig for å oppdatere seg på den siste utgaven. Fortsettelse av bruk av nettstedet betyr at endrede personvernbetingelser godtas.
 

bottom of page
BOOK NOW BOOK NOW